Marzo de 2015
 
 

NÚMERO 263 - 09/03/2015

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE DE VIGO
 

A UVigo restituíu ao seu persoal laboral a parte devindicada da extra de 2012 segundo a sentenza

Se no PASquín anterior informamos da instrución de xornada e horario da Universidade de Compostela, hoxe temos que dicir que a Universidade de Vigo restituíu ao PAS laboral a parte devindicada da extra de 2012 correspondente ao tempo transcorrido entre ao 1 de xaneiro de 2012 até on14 de xullo de 2012.

 

  • Noticias relacionadas

En aplicación da INSTRUCIÓN XERENCIAL PARA FACER EFECTIVO O ACORDO DO CONSELLO DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, DE 19 DE DECEMBRO DE 2014, SOBRE ABOAMENTO PARCIAL DA PAGA EXTRAORDINARIA DEIXADA DE PERCIBIR EN EXECUCIÓN DO PREVISTO POLO REAL DECRETO LEI 20/2012.de 20/01/2015 na que se contempla:
 
b) Ao Persoal laboral PAS que prestase servizos ata a entrada en vigor do Real Decreto-Lei 20/ 2012 que percibe mais de dúas pagas extraordinarias ao ano aboaráselle:
 
A canlidade correspondente da parte proporcional da paga extra de decembro de 2012 en proporción aos servizos prestados dende o 1 de xaneiro de 2012 ata o 14 de xullo de 2012 momento da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 20/2012, descontadas as cantidades non reducidas en aplicación do previsto na Instrnción de Xerencia do 28 de setembro de 2012 en relación ao cumprimento dos acordos de h
omoxeneización.
 
As traballadoras e traballadores que formaban parte do colectivo de PAS laboral no ano 2012 cobraron xa as cantidades devindicadas que a UDC nos nega.

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript