Decembro de 2014
 
 

NÚMERO 253 - 08/12/2014

   CUTUDC / Novidades

  CRISE ESTAFA
 

A reforma laboral do PP obriga a dez millóns de obreir@s a traballar por menos de mil euros ao mes

9,9 millóns de asalariados do Estado Español percibiron como máximo 18.000 euros brutos anuais en 2013, é dicir, unhas catorce pagas que como moito chegaron aos 1.000 euros netos ao mes. Aínda que só os máis afortunados alcanzaron os catro díxitos de soldo mensual.

 

  • Noticias relacionadas

A precariedade laboral abunda. Practicamente dez millóns de traballadores cobraron 1.000 euros netos ao mes ou menos en 2013, segundo os datos facilitados este xoves pola Axencia Tributaria a partir da información obtida das retencións.
 
Para ser exactos, 9,9 millóns de asalariados en España percibiron como máximo 18.000 euros brutos anuais, é dicir, unhas catorce pagas que como moito chegaron aos 1.000 euros netos ao mes. Aínda Que ben mirado só os máis afortunados alcanzaron os catro díxitos de soldo mensual, xa que a inmensa maioría deste colectivo encóntrase moi por debaixo dos 1.000 euros.
 
Por dar unha idea, 7,7 millóns de traballadores por conta allea embolsáronse como máximo 13.550 brutos anuais. E 5,7 millóns ingresaron o Salario Mínimo Interprofesional ou menos, uns 9.034 euros ao ano que equivalen aos 645 euros mensuais netos en 14 pagas.
 
Á luz destas cifras, aproximadamente o 60 por cento dos traballadores en España sitúase dentro das fronteiras do mileurismo.
 
A estatística de Facenda ofrece 16 millóns de traballadores en lugar dos 14 millóns que bota a EPA porque contempla a todas as persoas que estiveron a traballar no exercicio, aínda que fosen só uns meses e logo pasasen ao desemprego, un feito que dá aos salarios aquí plasmados certo sesgo á baixa.
 
Ademais, recóllense os distintos pagadores que tivo o asalariado no ano, ben porque teña varios empregos ou porque cambiase de traballo. De aí que se inclúa o número de percepcións por individuo. E a división en franxas faise en función do Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o cal se encontra nos 9.034 euros.
 
Chama poderosamente a atención que só 2,72 millóns de ocupados por conta allea cobren máis de 31.619 euros. Ou que unicamente 1,04 millóns gañen por enriba dos 45.170 euros. Este feito pon claramente de manifesto o elevado número de rendas que se escapa da declaración e o difícil que se antolla mellorar a recadación fiscal a forza de espremer máis aos salarios altos.
 
O salario medio que se estima nesta enquisa baixa nuns 100 euros entre 2012 e 2013, dende os 18.606 aos 18.505 euros. En cambio, se se compara co 2007, daquela o soldo de media era bastante inferior e só alcanzaba os 18.087 euros, uns 500 euros menos que ao peche do ano pasado a pesar dos seis anos transcorridos de penurias. En parte, esta alza ben podería explicarse porque se expulsa os empregados menos cualificados e peor pagados, o que á súa vez fai que mellore a media das retribucións.
 
A estatística de Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias baséase na información proporcionada polos retedores nas súas declaracións anuais e "inclúe todas aquelas percepcións, monetarias ou en especie que fosen satisfeitas pola persoa ou entidade declarante en concepto de rendementos do traballo", segundo reza na metodoloxía do estudo da Axencia Tributaria.
 
Fonte: vozpópuli.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript