Decembro de 2014
 
 

NÚMERO 252 - 01/12/2014

   CUTUDC / Novidades

  CONSUMO
 

Regalamos 10.000 millóns a eléctricas e a Facenda por exceso de potencia

Na cruzada que mantén o equipo do Ministerio de Industria para rematar co déficit de tarifa, tomáronse moitas decisións. Pero hai unha que ten unhas consecuencias moi negativas, por inxustas, e que afecta sobre todo aos colectivos máis desfavorecidos.

 

  • Noticias relacionadas

Trátase da estratexia seguida polo Goberno en relación á tarifa eléctrica encamiñada a garantirse os ingresos do sistema eléctrico mediante un incremento substancial e pouco razoable da parte fixa da factura da luz, é dicir, da potencia contratada, que no caso do consumidor doméstico supuxo unha suba do 92%, mentres que para os profesionais o aumento foi da orde do 145%.
 
O efecto desta suba resulta moi nocivo, xa que afecta máis aos clientes de baixo consumo tramo onde se encontran os colectivos máis desfavorecidos, e, ademais, resulta desincentivador para todo o que sexa eficiencia e aforro enerxéticos, xa que o que unha familia poida aforrar en consumo pérdeo pola suba do termo fixo da factura. A nova estratexia, ademais, supuxo un cambio radical respecto da que se barallaba a finais do 2012 cando a CNE propuxo o sistema de peaxes progresivas onde suxería que o prezo da electricidade fose máis caro para os que máis consumían.
 
O resultado deste disparate poñíao onte de manifesto o presidente da Asociación Nacional de Aforro e Eficiencia Enerxética (ANAE), Francisco Valverde, quen nun breve informe poñía números ao despropósito de Industria: a sobrecapacidade da potencia contratada tanto polos consumidores domésticos de electricidade coma polos industriais é de 136 GW, xa que entre os dous colectivos teñen contratados 175 GW de potencia cando os máximos que os consumidores chegaron a demandar en 2014 foron 39GW.
 
A magnitude de semellante desatino ponse de manifesto cando o inmenso desaxuste que existe no sistema con respecto á potencia, se traslada ao recibo da luz que pagan os españois, xa sexan consumidores domésticos ou profesionais, por potencia facturada e non utilizada, é dicir, polo exceso de potencia contratada. Segundo o cálculo do presidente de ANAE, os españois pagan 8.080 millóns ao ano, ou 10.277 millóns se se suman os impostos, polo exceso de potencia. É dicir, que os españois regalan aos distribuidores de electricidade a primeira cifra e a diferenza entre esta e a segunda, é dicir, case 2.200 millóns, ás arcas de Facenda.
 
Rebaixar a potencia
Conclusión? O consumidor doméstico de electricidade pode rebaixar o custo da súa factura de electricidade en 61,5 euros ao ano, impostos incluídos, se reduce a potencia contratada (1,15 quilovatios (Kw) de media). Por iso, o presidente de ANAE non dubida en recomendar a todos os consumidores de electricidade que optimicen os diferentes parámetros das facturas e moi especialmente, a súa potencia contratada.
 
Valverde lamenta no seu informe o "total incumprimento" por parte das empresas á hora de recomendar a potencia que o consumidor debería contratar e a oportunidade perdida de converter os contadores intelixentes en ferramentas para axustar a potencia ás necesidades reais. Pola contra, a Valverde non lle queda outro remedio que cualificar de "sorprendente" que só a potencia contratada que ten o consumidor doméstico, de 110 GW, é superior a toda a potencia de xeración instalada, que ascende a 108 GW.
 
"Boa parte do sistema susténtase sobre a base dunhas potencias contratadas excesivamente sobredimensionar, sobre todo para o consumidor de baixa tensión (tarifas 2.0 x, 2.1 x e 3.0 A) ", afirma Valverde. E é que só entre as dúas primeiras hai 26.756.656 contratos dun total de 27.596.223. O tema da sobredimensión da potencia vén de antigo, pero o despropósito culminouse cunha suba do termo fixo da tarifa que ten, entre outras cousas, certo tufo recadatorio.
 
Vía El Periódico de la Energía

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript