Setembro de 2014
 
 

NÚMERO 242 - 22/09/2014

   CUTUDC / Novidades

  CRISE-ESTAFA
 

CCAA e concellos reducen o gasto en servizos sociais en 2.200 millóns en dous anos

As comunidades autónomas e entidades locais gastaron en servizos sociais 2.212 millóns de euros menos en termos absolutos, entre 2011 e 2013, segundo o 'Índice DEC 2014', da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, que analiza de xeito cuantitativo os dereitos e decisións políticas, a relevancia económica e a cobertura (DEC).

 

  • Noticias relacionadas

A principal conclusión deste informe é, segundo os seus autores, que os servizos sociais en España están en "acusado proceso de deterioración" nun momento en que son "máis necesarios que nunca ante a crítica situación que viven centos de miles de familias empobrecidas" como consecuencia da crise económica.
 
Dende 2011, o documento advirte de que o gasto anual por habitante no conxunto do Estado pasou dos 354 euros aos 306,9 euros, é dicir, 47,11 menos por habitante e ano, o que representa unha redución do 13,3 por cento.
 
"A redución non é consecuencia dun empobrecemento da sociedade española, senón froito dunha menor capacidade ou interese das administracións públicas para recadar e distribuír a riqueza a través de políticas sociais dirixidas ás persoas e familias máis necesitadas", alertan os autores do 'Índice DEC'.
 
Así mesmo, o informe pon de manifesto que a porcentaxe de PIB que se dedica aos servizos sociais pasou do 1,6% en 2013 ao 1,4% é dicir, 0,2% menos. Ademais, advirte de que a porcentaxe de gasto que as administracións dedican a este ámbito sobre o total do gasto público tamén se reduciu en 0,4 puntos, pasando do 8,1% en 2011 ao 7,7% en 2013).
 
OS CONCELLOS RECORTAN O DOBRE QUE AS CC.AA
Non obstante, existen diferenzas entre este recorte do gasto en servizos sociais das comunidades autónomas entre 2011 e 2013 e as corporacións locais, sendo o das segundas (20,8%) case o dobre que o das primeiras (10,5%) e que, segundo o documento, "pon de manifesto que a deterioración é maior nos servizos básicos de proximidade", cuxo futuro está "ameazado" pola Lei de Racionalización e sostibilidade da Administración local.
 
A redución do gasto en 2.212 millóns de euros entre 2011 e 2013 afecta, segundo os autores, á oferta de servizos e prestacións do Sistema de Atención ás Persoas con Dependencia, que non só se nutre das achegas das comunidades autónomas e concellos senón tamén da Administración central, onde a "redución do gasto é máis importante aínda".
 
Segundo o informe, a "expresión máis nítida" desta situación é a "contención" do número de beneficiarios dependentes dende xullo de 2012 e a caída por primeira vez destes en 2014, que vincula ao descenso de prestacións no ámbito familiar, os servizos de atencións domiciliares e a teleasistencia. Os servizos residenciais e en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes.
 
Para a Asociación Estatal de Directores e Xerentes, un dato "desalentador" é que nos dous últimos anos (2013 e 2014) non se aprobou ningunha Lei de servizos sociais, nin catálogo nin plan estratéxico, agás en Andalucía --anteproxecto de lei de nova xeración-- e País Vasco e Castela e León --están a elaborar senllos plans estratéxicos--.
 
DA POBREZA Á EXCLUSIÓN SOCIAL
O informe sinala que, tras aplicar o 'índice DEC', só País Vasco presenta un nivel de desenvolvemento 'medio-alto' dos seus servizos sociais, mentres que sete alcanzan un nivel 'medio-baixo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria e Castela-A Mancha. Tres comunidades teñen unha cualificación de 'débil', como Aragón Extremadura e Baleares.
 
Nas seis autonomías restantes --Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias e Valencia-- o desenvolvemento dos servizos sociais cualifícase de 'irrelevante'. "Resulta preocupante que nalgúns territorios o índice de pobreza humana (Iph) se incrementa sensiblemente entre 2007 e 2012 e o seu sistema de servizos sociais presenta un baixo desenvolvemento", advirte o informe, que sinala neste caso a Extremadura, Canarias, Andalucía ou Valencia.
 
UN TRABALLADOR SOCIAL POR CADA 7.916 HABITANTES
O 'índice DEC' pon en evidencia as cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en canto ao desenvolvemento dos seus servizos sociais. Como exemplo, un traballador de equipo nos servizos básicos municipais en Navarra por cada 720 habitantes fronte a un traballador por cada 7.916 habitantes na Comunidade de Madrid.
 
Outras diferenzas reflíctense en que o 2,5% da poboación en La Rioja recibe prestacións ou servizos do Sistema de Dependencia fronte ao 0,5% de Canarias; ou que no País Vasco se beneficien das rendas mínimas de inserción un de cada 16,9 persoas e en Castela-A Mancha un de cada 355,8 persoas.
 
Segundo o documento, estas diferenzas teñen a súa orixe no gasto que as administracións públicas realizan en cada territorio: no País Vasco ascende 541,2 euros por habitante mentres que na Comunidade valenciana é de 196,1 euros; o Goberno de Asturias financia o 47,5% do gasto das entidades locais en servizos sociais fronte ao 8,05% do Goberno de Aragón.
 
Axencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript