Número 237- 23 de xuño de 2014
 
 

UNIVERSIDADE

Vindeiras actuacións

  A curto prazo está prevista unha reunión da Comisión de Asuntos Económicos, tamén se solicitou unha reunión conxunta, do Comité de Empresa Xunta de PAS, coa Xerencia na que trataremos, entre outras cousas, a restitución dos días adicionais derivados da antigüidade, xornada reducida no verán e, de realizarse esta reunión antes que a da Comisión de Asuntos Económicos volveremos a poñer enriba da mesa a restitución da parte devengada da paga extra de 2012 que ilegalmente se nos recortou.

UNIVERSIDADE

  Recentemente a Xerencia transmitiunos tanto ao Comité de Empresa como á Xunta de Persoal a SENTENZA FIRME de 05/06/2014 da Sección 1 da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG.

EVASIÓN

  No 2013, mentres a crise enchía o estado de expedientes de regulación de emprego, desafiuzamentos, desnutrición infantil e recortes -cousa que evidentemente continua a día de hoxe-, as 35 empresas que forman o IBEX declararon ter gañado 19.778 millóns de euros, unhas cifras que os medios nos presentaron como síntoma da mellora da economía.

SANIDADE PÚBLICA

  Existen varias liñas argumentais recorrentes nas declaracións públicas do Goberno galego e do seu presidente para explicar a súa política social. Nelas adoita destacar a palabra "blindar". Tamén son frecuentes as comparacións con outras autonomías, mesmo as gobernadas polo PP, ás que Alberto Núñez Feijóo acusa máis ou menos implicitamente de recortar máis ca el.

CRISE ESTAFA

  Os multimillonarios viron aumentar a súa riqueza en España en case un 40 por cento dende o inicio da crise, segundo un informe revelado o pasado luns que augura outro crecemento deste sector nun 22 por cento en 10 anos.

ROMARÍA TRANSMARIBOLHERA

  Este sábado 28J toda "la gente de bien" e forças vivas da cidade celebraremos umha romaria antippular com motivo do dia da libertaçom transmaricabolho.

A PREZOS DE SALDO

  Puidera parecer que non aprendemos nada nestes últimos anos terribles e de novo nos estamos a encamiñar á "revitalización" do mercado inmobiliario...

• OPINIÓN . Ignacio Escolar

  Nos próximos anos é moi probable que cheguen novos medicamentos milagre contra o alzhéimer ou o cancro. Se nada cambia, o seu prezo dependerá do máximo beneficio.

    
 •   
 
 UNIVERSIDADE - PAS LABORAL
  A Xerencia transmitiu á Comisión de Funcionarización, para o seu informe, a proposta de “Resolución do de xuño de 2014 pola que se convocan probas para a execución do proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Universidade da Coruña” que vos xuntamos.
 CÉNTIMO SANITARIO
  A medida implantada xa hai case doce anos continua activa. Tras o fallo|sentenza das altas instancias xudiciais europeas en contra desa forma impositiva de financiamento da sanidade española, algunhas comunidades, astutamente e a sabendas que perderían o xuízo, modificaron o ano pasado a súa regulación, pasando de chamarse "imposto" a "taxa", co que así salvan a lei europea e permítelles continuar cobrando na actualidade por cada litro de combustible case 5 céntimos, xa que de "céntimo" só ten o nome, non o seu valor....
 PRODEIN - DENUNCIA
  As Forzas Auxiliares marroquís entran a Melilla e agriden salvaxemente inmigrantes, róubanlles as súas pertenzas, tortúranos e finalmente sácanos a Marrocos. Todo ante a atenta mirada da Garda Civil
 LABORAL
  A OCDE destaca que España só está por detrás do país heleno na rebaixa salarial. Tamén é un dos países con máis desigualdade nos ingresos.
 • OPINIÓN . Toni Velasco
  O Estado Español encóntrase ante un momento histórico: a abdicación do Rei Juan Carlos. Rapidamente vimos dúas respostas por parte dos partidos políticos: uns pactaron unha reforma constitucional que permitise a inmediata sucesión por parte do seu fillo Felipe; outros manifestaron a necesidade de convocar un referendo para que sexa o pobo|vila quen escolla entre monarquía ou república.
 LINGUA - A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
  A Mesa presenta o estudo 2013/14 sobre o galego nas aulas de infantil, que mostra a aceleración do proceso de eliminación do galego do ámbito educativo.
    CARTAS QUE RECIBIMOS
  Seguimos a contar coas vosas colaboracións. Agradecemos o interés das vosas aportacións

   

    

Actuacións da Xunta de Persoal

 •   
    

Vindeiras actuacións do Comité

   

 •   
    

Achéganos a túa opinión

Escríbenos ao enderezo electrónico:
cutudc@cutudc.com

 •   
    
 •   

 

   
   XUBILADOS

    
    O GOBERNO APROBA A REFORMA FISCAL QUE BENEFICIARÁ AOS DE SEMPRE

     
     Números anteriores
      
     De interese
     O sindicalismo de clase depende de tí
     CALENDARIO LABORAL 2010
     CALENDARIO LABORAL 2011
     CALENDARIO LABORAL 2012
     CALENDARIO LABORAL 2013
     CALENDARIO LABORAL 2014
     A LOITA DE AMINETU HAIDAR REPRESENTA A TODO UN POBO. SOLIDARIEDADE CO POBO SAHARAUÍ
      
     Sácalles a lingua  
      
     CONTRA O PACTO SOCIAL
     O XORNAL - información obreira
     O IMPERIALISMO NON PASARA!!
     NON AS NUCLEARES
     7 DE SETEMBRO, Festival da Cultura Proletaria

     cutudc.com, 2009. DHTML Menu By Milonic JavaScript