Xuño de 2014
 
 

NÚMERO 235 - 09/06/2014

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADES
 

O Goberno aproba o decreto polo que desaparece a Selectividade en 2017-18

O Consello de Ministros aprobou, o venres pasado, o real decreto polo que se establecen os requisitos de acceso e a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao (BOE 7 de xuño de 2014) xa que coa reforma educativa desaparece a Selectividade a partir do curso 2017-18.

 

  • Noticias relacionadas

Coa nova regulación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (Lomce) elimínase a superación da proba de acceso á universidade como requisito de acceso e establécese o de ter o título de Bacharel ou título, diploma ou estudos equivalentes, títulos de Técnico Superior de FP, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior.
 
Ademais, segundo se sinala na referencia do Consello de Ministros, as universidades son as que determinan, de conformidade con distintos criterios de valoración, a admisión a estas ensinanzas daqueles estudantes que obtivesen a titulación que dá acceso á Universidade.
 
Os devanditos criterios establecidos polas facultades son tamén aplicables para os estudantes dos sistemas educativos estranxeiros.
 
Para os titulados en Bacharelato Europeo, Bacharelato internacional, estudantes procedentes de sistemas educativos de Estados membros da UE ou doutros Estados cos que se subscribisen acordos internacionais a este respecto, en réxime de reciprocidade, establécese como requisito de acceso a acreditación da titulación correspondente.
 
Así mesmo, aplicaranse os criterios de admisión que poidan fixar as universidades para os estudantes en posesión do título do Sistema Educativo Español.
 
Os estudantes procedentes de sistemas educativos de países cos que non se subscribisen acordos internacionais ao respecto poderán acceder aos estudos oficiais de grao logo da homologación dos seus estudos, de acordo cos criterios de admisión específicos establecidos polas universidades e regulados neste novo real decreto.
 
En canto ao calendario de implantación, o novo sistema de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao será de aplicación aos estudantes que obtivesen o título de Bacharel regulado pola Lomce a partir do curso académico 2017-2018.
 
Para os estudantes en posesión dos títulos de Técnico Superior de FP, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior, así como para os estudantes procedentes de sistemas educativos estranxeiros, a partir do curso académico 2014-2015.
 
Para o período transitorio que abrangue os cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017, o novo real decreto regula os criterios de admisión específicos que as universidades poderán aplicar para garantir a admisión en condicións de igualdade.
 
(Axencia EFE)
 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript