Maio de 2014
 
 

NÚMERO 233 - 26/05/2014

   CUTUDC / Novidades

  SOS SANIDADE PÚBLICA
 

A Xestión Clínica unha ameaza para a Atención Primaria

O envellecemento da poboación, co aumento das enfermidades crónicas e a pluripatoloxía, a constante renovación tecnolóxica que encarece a prestación asistencial e o incremento na frecuentación dos servizos formulan un desafío para o sistema sanitario, que debe dar resposta ás novas demandas e afrontar o desafío da propia sustentabilidade nun contexto de crise económica global.

 

  • Noticias relacionadas

 

As políticas aplicadas polos actuais gobernantes (exclusión da cobertura sanitaria de diversos colectivos da poboación, drásticos recortes orzamentarios, introdución de copagamentos, etcc) non son unha resposta idónea a este desafío. Pola contra, eliminan a cobertura universal, aumentan a desigualdade no acceso aos servizos e provocan desatención sanitaria dos grupos de poboación excluídos provocando danos para a saúde individual e colectiva.
 
Para realizar un cambio no modelo asistencial que permita adaptarse ás novas demandas hai quen propoñen a estratexia da xestión clínica, entendida como unha recuperación da autonomía e liderado por parte dos clínicos que favoreza a integración dos niveis asistenciais sen subordinacións e que reduza a variabilidade na práctica clínica procurando aumentar a transparencia na información. Esta proposta teórica, centrada na Atención Primaria como eixe vertebrador dos servizos sanitarios, podería ser unha oportunidade para o sistema e os profesionais.
 
Estes antecedentes e as políticas impostas dende gobérnoo galego -drástica redución do presuposto sanitario, incremento masivo das externalizacións, anulación do Plan de Avance da Atención Primaria (AP) e a posta en marcha das Xerencias Integradas que fagocitan a AP-, provocan unha falta de credibilidade do executivo, xa que as decisións adoptadas mesmo o momento (con nula transparencia e ausencia de participación profesional e cidadá) dirixidas a potenciar a AP e a fortalecer sanidade pública. Todo parece indicar que este proxecto de UXC tamén vai dirixido a avanzar na privatización, utilizando a vía da microxestión de servizos asistenciais.
 
As UXC, tal como están propostas, non serven para mellorar a coordinación de servizos e niveis asistenciais, e que poden fragmentar o sistema en numerosas entidades menores que deixan sen competencias á AP. Ademais, incrementan a burocracia, a duplicidade e os gastos administrativos e favorecen a creación de modelos diferenciados dentro do sistema: todo un traballo previo para a posterior privatización dos centros asistenciais dende dentro.
 
Ademais, nas UXC o proxecto laboral é ambiguo e pouco definido, o sistema de incentivos é dunha dubidosa ética profesional (baséase no aforro e non na boa práctica clínica), e non hai suficiente información e transparencia para a elaboración dos contratos de xestión; tamén poden xerar duplicidades no conxunto dos traballadores do Sergas (integrados e non integrados nas devanditas unidades) e inequidades na atención aos usuarios (que poderán ter diferentes carteiras de servizos segundo a área a que pertenzan), e tamén se poden dar situacións de "selección adversa de pacientes" se o incentivo principal é mellorar a eficiencia.
 
Con esta proposta de AXC prexudícase ao sistema sanitario público e especialmente a AP. Tamén perden os traballadores e os usuarios. Saen gañadores desta estratexia as empresas persoais que tentarán buscar beneficio nesta desorde, e a pléiade de xestores que ven neste modelo unha saída para o seu porvir profesional. Os que defendemos a sanidade pública e a Atención Primaria temos que frear esta estratexia que pode carrexar severos prexuízos nun futuro inmediato.
 
As organizacións profesionais e sindicais asinantes deste documento reclaman:
 
A paralización da implantación das AXC tal como se está a facer, a recuperación das Xerencias de AP e a restauración dos presupostos da sanidade pública.
 
Propoñemos unha intensa mobilización unitaria contra o desmantelamento dos servizos públicos que están a realizar os actuais gobernantes dende o propio poder. E solicitamos a apertura dun amplo debate social para realizar os cambios necesarios no modelo asistencial que permita garantir continuidade dunha sanidade pública e universal.

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript