Maio de 2014
 
 

NÚMERO 233 - 26/05/2014

   CUTUDC / Novidades

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

O PP saca adiante a reforma do sector público

A Comisión de Facenda e Administración Pública do Congreso dos Deputados aprobou, o martes pasado, con competencia lexislativa plena o proxecto de Lei de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, grazas á maioría absoluta do PP (23 votos), que fixo inútil a oposición do resto de grupos (20 votos).

 

  • Noticias relacionadas

 O proxecto de lei, que leva á lexislación as recomendacións do Informe da Comisión para a Reforma da Administración Pública (CORA), plataforma de “sabios” creada para avalar a proposta, inclúe a supresión de organismos públicos de diversos ministerios e procedementos administrativos que o Goberno considerou superfluos ou duplicados, dos cales os máis rechamantes son o Consello da Xuventude e o Instituto da Muller.
 
Tamén elimina diversos observatorios sobre a saúde, o tabaquismo e o cambio climático para dar as súas competencias a un novo e único Observatorio da Saúde e outro Consello Español sobre Drogodependencias e outras Adiccións.
No ámbito de relación coas comunidades autónomas, converte o BOE no taboleiro de anuncios único para todas as administracións, centraliza na Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación a avaliación e homologación de titulacións universitarias, outorga ao estatal as atribucións de todos os observatorios sobre o emprego e atribúe ao Tribunal de Contas labores fiscalizadores nas comunidades autónomas que non contan con órganos equivalentes.
 
A reforma recentralizadora, elimina de paso organismos incómodos para o Goberno, como o Instituto da Muller e o Consello da Xuventude, implanta medidas que ademais reducirán o sector e o emprego públicos.
 
A través das emendas introducidas polo Partido Popular e que modifican o EBEP:
 
Restitúese un día de asuntos particulares @s empregad@s públic@s e algo moito máis grave, un despropósito, PP quere modificar o Estatuto Básico do Empregado Público para abrir a porta ao persoal militar de carreira, non afectaría á tropa, á administración civil, podendo ocupar "aqueles postos de traballo nos que se especifique esta posibilidade" en calquera administración. Aínda que non detalla a que postos poderán acceder, si que as condicións serán "de acordo cos principios de mérito e capacidade, logo de participación na correspondente convocatoria pública para a provisión dos devanditos postos, e previo cumprimento dos requisitos que, se é o caso|no seu caso, se poidan establecer para este fin polo Ministerio de Defensa,".
 
A emenda que saíu adiante fai que, ao persoal militar que pase a ocupar prazas na administración civil (Comunidades Autónomas, Concellos ou a Administración do Estado) "seralle de aplicación a normativa propia" en materia de xornada, vacacións, permisos e licenzas, "  aínda que seguiría suxeito á lexislación militar. O primeiro paso cara a militarización da Administración Pública.
 
Proxecto de Lei. Texto íntegro
 
Emendas introducidas ao texto e que modifican o EBEP

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript