Abril de 2014
 
 

NÚMERO 228 - 14/04/2014

   CUTUDC / Novidades

  COPAGO SANITARIO
 

O TSJM tomba o recurso vasco contra o copago

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (TSJM) denegou a suspensión preventiva do copagamento hospitalario solicitada por País Vasco. Así o recolle o auto do tribunal ao que tivo acceso Redacción Médica.

 

  • Noticias relacionadas

A Consellaría de Saúde de País Vasco recorreu o pasado mes de marzo a resolución do Ministerio de Sanidade que regula a implantación do copagamento para determinados fármacos de dispensa hospitalaria. O departamento que lidera Jon Darpón alegaba neste recurso que a implantación do copagamento produce un prexuízo para a saúde dos pacientes e para a saúde pública, debido ao efecto que provoca no seguimento dos tratamentos farmacolóxicos, ben por abandono ou por peor seguimento destes.
 
Así mesmo, sinalaba que a Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, "non" é "competente para ditar esta medida", dado que supón de facto un novo sistema de financiamento de especialidades farmacéuticas con achega da persoa usuaria, que require ser regulado cunha norma de maior rango xurídico.
 
Non obstante, o Avogado do Estado conclúe neste auto que hai unha ausencia da finalidade perseguida polas medidas preventivas e considera que falta lexitimación activa da comunidade recorrente porque non invade o ámbito da autonomía desta xa que a resolución se limita a executar as disposicións legais ditadas en exercicio das competencias do Estado en materia de sanidade e de medicamentos de uso humano e produtos sanitarios.
 
Por outro lado o auto sinala que os prexuízos que alega País Vasco fúndanse en meras hipóteses sobre a actitude dos médicos ao dispensar os medicamentos en función da achega ou o abandono de tratamento. Considera que os prexuízos relativos ao abandono do tratamento que esgrime a comunidade non lle son propios senón que corresponde aos cidadáns como afectados ao ser os consumidores de tales medicamentos. O TSJM sinala ademais que, en calquera caso, o feito de que as persoas afectadas pola resolución sexa numeroso non é, en si mesmo, un expoñente de prexuízos se antes non se acreditou que coa execución inmediata da resolución se causen realmente uns prexuízos.

 

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript