Abril de 2014
 
 

NÚMERO 227 - 07/04/2014

   CUTUDC / Novidades

  MARCHAS DA DIGNIDADE DO 22 M
 

Comunicado do Equipo Xurídico das Marchas da Dignidade do 22 M

O pasado sábado 22 de marzo, as Marchas da Dignidade congregaron a máis dun millón de persoas, colectivos e pobos de todas partes do estado que saíron á rúa reclamando unha vida digna, traballo, casa, servizos públicos para todos e todas e o non ao pagamento dunha débeda ilexítima.

 

  • Noticias relacionadas

 

Nas semanas previas á manifestación realizáronse varias reunións con Delegación do Goberno en Madrid, co fin de que as marchas se desenvolvesen sen incidentes, tanto durante os tramos dende os diversos puntos do Estado como á entrada en Madrid, así como durante o día 22 de marzo. O equipo xurídico das Marchas considera que a actitude dos organizadores mostra unha absoluta colaboración coa Delegación do Goberno, poñendo de manifesto o evidente interese dos organizadores en que as marchas se realizasen sen problema ningún, ao abeiro do establecido nos Arts. 20 (liberdade de expresión), 21 (dereito de manifestación) e 23 (dereito a participar nos asuntos públicos) da Constitución.
 
Non obstante, con anterioridade ao 22 de Marzo tanto a delegada do Goberno en Madrid coma o Presidente desta comunidade autónoma viñeron efectuando manifestacións públicas degradantes e inxuriosas respecto das persoas que se mobilizarían en Madrid o día 22 M, interferindo claramente no dereito de manifestación recollido na nosa constitución e no dereito á honra protexida no art.º 18 CE, ao equiparar os manifestantes con alborotadores e nazis. Dende o venres 21 de marzo as forzas de seguridade do estado retiveron inxustificadamente máis de 100 autobuses que se desprazaban a Madrid para participar na manifestación, efectuando identificacións e rexistros indiscriminados sen existir motivo ningún para iso, vulnerando o dereito á intimidade e á non inxerencia da autoridade pública na vida privada das persoas (Art.18 CE e art.º 8 CEDH). A comisión legal 22 M considera este tipo de actuacións como unha intimidación contra as persoas que acudían a exercer o seu dereito a manifestarse, e sen que existise circunstancia ningunha que xustificase a devandita disuasión fronte ao exercicio dun dereito fundamental.
 
O sábado 22 a masiva manifestación transcorreu con absoluta calma, tranquilidade e civismo, asegurando en todo momento os organizadores o respecto nos percorridos de todos canto participaban nela.
 
Este servizo xurídico, á vista das distintas declaracións de asistentes á manifestación, organizadores, xornalistas que cubrían o acto final, e mesmo dos detidos, puidemos verificar que sen existir motivo racional, en torno ás 20.40 horas do sábado 22 de marzo, aproximadamente, unidades de policías antidisturbios irromperon na Praza de Colon, malia as advertencias dos organizadores e a gran congregación de persoas, e efectuaron varias cargas -sen advertencia previa- contra os que se encontraban no lugar atendendo ao acto de clausura que se estaba a realizar no escenario situado nos xardíns de Colon.
 
A totalidade de persoas que se encontraban na Praza de Colon nese momento mantiñan unha actitude tranquila e pacífica, ao igual que acontecera durante a manifestación.
 
Esta actuación, ademais de vulnerar a normativa aplicable aos corpos e forzas de seguridade do estado, é claramente contraria ao Código de conduta para funcionarios encargados de facer cumprir a lei, Adoptado pola Asemblea Xeneral na súa resolución 34/169, do 17 de decembro de 1979, artigos 2 e 3, así como os principios 12, 13 e 14 dos Principios Básicos sobre o Emprego da Forza e de Armas de fogo polos Funcionarios Encargados de Facer Cumprir a Lei, adoptados polo Oitavo Congreso das Nacións Unidas sobre Prevención do Delito e Tratamento do Delincuente, celebrado Na habana (Cuba) do 27 de agosto ao 7 de setembro de 1990. Á súa vez, os responsables da devandita intervención policial poderían ser penalmente sancionados en virtude do establecido nos art.º 540 e 542 do Código Penal.
 
Os fallos no dispositivo policial foron evidentes dende antes das primeiras cargas en Colón. A actuación policial posterior foi dirixida de forma indiscriminada e brutal contra o conxunto de manifestantes, deixando un saldo de lesionados que non coincide coa versión dos feitos difundidas polos responsables policiais: un total de 108 persoas foron asistidas polos servizos sanitarios con feridas de considerable gravidade -é dicir, a maioría das persoas feridas foron os asistentes á manifestación-; incluídos polo menos 2 fotógrafos feridos, unha persoa que perdeu un testículo como consecuencia do impacto dunha pelota de goma e outra que estivo preto de perder un ollo polo mesmo motivo; a pesar da insistencia dos sindicatos policiais en que non se lles permitiu o uso de material antidisturbios, utilizáronse gases lacrimóxenos -inusuais en mobilizacións sociais na cidade de Madrid- por primeira vez dende hai dous anos mentres o uso de pelotas de goma - recordamos, prohibidas na maior parte da Unión Europea- foi abundante e lesivo.
 
Mostramos especial preocupación pola difusión masiva nos medios de comunicación, por iniciativa de mandos policiais e gobernamentais, de supostas armas incautadas aos manifestantes - "muleta espada" e rodamentos- respecto ás cales o pasado martes 25 de marzo se recoñeceu polas autoridades que correspondían a incautacións efectuadas en anteriores intervencións policiais en absoluto relacionadas coas Marchas da Dignidade, o que parece poñer de manifesto a existencia dun plan preconcibido para criminalizar as persoas que por centos de miles se manifestaron o pasado día 22 M. Esperamos que se adopten as medidas disciplinarias correspondentes respecto aos funcionarios que difundiron de forma torticera esta grave información falsa.
 
Segundo os datos de que dispón esta comisión, un total de 21 persoas resultaron detidas nas cargas dese día, 2 delas menores de idade. Unha persoa máis foi detida o día 23 de marzo tras a concentración en Madrid reclamando a liberdade dos detidos. Gran parte delas sufriron lesións durante a detención. Non é correcto manter que unha detención leva consigo golpes e reducións violentas baixo o amparo da "mínima forza imprescindible" por parte de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Varias das persoas detidas, fórono no acceso ao metro e foron trasladadas esposadas en transporte público, á vista dos pasaxeiros, o que significa trato humillante e vexatorio ao detido. Outras fórono na vía pública, sendo obrigadas a correr, a xeito de castigo, aleatoriamente dun lugar a outro mentres permanecían esposadas, o que igualmente supón un trato degradante e vexatorio.
 
A práctica totalidade dos homes detidos denunciaron ter sido obrigadas a permanecer ata 7 horas de pé cos brazos en alto, ter sufrido cambios de temperatura bruscos e intencionados e privación de comida e auga e da posibilidade de acudir ao baño durante as primeiras 24 horas, o que parece acreditar a existencia dun plan sistemático de efectuar malos tratos a estes detidos. Ás mulleres detidas negóuselles o acceso a medicamentos e material hixiénico necesario (unha práctica non só degradante senón especialmente discriminatoria), o cal resulta especialmente grave respecto a persoas detidas diagnosticadas con enfermidades crónicas, ás que se lles atrasou o acceso a medicación imprescindible para o seu tratamento. Tamén constatamos obstáculo á asistencia de letrados libremente designados, feito tipificado como delito no art.º 537 CP. Estes feitos conculcan a proscrición de sufrir tratos inhumanos e degradantes establecida no art.º 15 da C.E., así como os principios 1, 2, 3 e 6 do Conxunto de Principios para a protección de todas as persoas sometidas a calquera forma de detención ou prisión, Adoptado pola Asemblea Xeral na súa resolución 43/173, do 9 de decembro de 1988. Igualmente os anteriores feitos poderían ser constitutivos dun delito de tortura e malos tratos previstos nos artigos 173 e ss do Código Penal. Recordamos que con anterioridade a estes feitos, o Comisario de Dereitos Humanos do Consello de Europa emitira un duro informe contra o Estado Español denunciando a práctica "non esporádica" de malos tratos por parte de FCSE a manifestantes, o que supón unha práctica policial intolerable e impropia dun Estado de Dereito.
 
Esta comisión xurídica recibiu igualmente denuncias de familiares de persoas detidas que acudiron á comisaría de Moratalaz a interesarse por estas, e que tiveron que soportar insultos por parte de axentes de paisano que saíron da propia comisaría en actitude intimidatoria. Tamén constatamos que un dos letrados defensores recibiu ameazas e berros por recomendar a un detido que non declarase.
 
A xuízo desta comisión xurídica, as actuacións antes relatadas poderían perseguir xerar unha imaxe de perigosidade social dos manifestantes, equiparándoos a "inimigos" da sociedade, para así xustificar as reformas lexislativas recentemente anunciadas (Lei de Seguridade Cidadá e Código Penal).
 
Unicamente tres das 21 persoas detidas o día 22 foron obxecto de petición de medidas preventivas (en concreto, prisión preventiva) por parte da fiscalía. Esta petición volveuse repetir cun cuarto detido un día despois, acusado dos mesmos feitos, medidas que só se acordaron finalmente respecto a un dos detidos, poñéndose así de manifesto a desproporcionada actuación policial durante a manifestación, especialmente a partir das 20.40 horas do día 22 na Praza de Colon.
 
A única persoa que a consecuencia dos anteriores feitos se encontra na actualidade en prisión preventiva viu rebaixada a cualificación inicial dos feitos imputados a un delito de lesións, non existindo ningún cargo por intento de homicidio contra ningún dos manifestantes detidos. Malia iso, a Delegación de Goberno volveu redobrar a campaña mediática, pedindo novamente unha modificación dos delitos que se lle imputan; unha nova mostra do escaso respecto á separación de poderes da que adoita facer gala o actual goberno, signo de preocupante deterioración democrática. Non podemos deixar de sinalar que unha persoa se encontra nestes momentos privada de liberdade, sen que se acreditase en ningún momento a súa participación nos feitos ou as manifestacións que o atestado policial lle atribúe. Manteremos todos os esforzos xurídicos necesarios para a súa posta en liberdade.
 
Por iso, esta comisión xurídica entende que:
 
1. Deben ser investigadas en sede xudicial as declaracións previas á manifestación efectuadas por distintos responsables políticos disuadindo os cidadáns para acudir á anterior, así como sinalándoos de axitadores e vándalos.
 
2.- Deben ser investigadas en sede xudicial as detencións e identificacións que de forma masiva se produciron respecto ás persoas que se trasladaban a Madrid en autobús para participar nas Marchas da Dignidade
 
3.- Debe ser investigada en sede xudicial a actuación policial emprendida ás 20.40 horas do día 22 de marzo na praza de Colon antes de concluír a manifestación, así como a súa relación coa aparición nos noticieiros de televisión das 21 h destas cargas policiais e os posteriores altercados producidos a raíz da devandita actuación policial.
 
4.- Deben ser investigadas en sede xudicial a difusión de imaxes de supostas armas incautadas aos manifestantes que posteriormente se demostrou falsas.
 
5.- Deben ser investigados en sede xudicial os malos tratos recibidos polos detidos nas dependencias policiais, polos seus familiares e por algún dos avogados defensores actuantes.
 
Por todo o anterior, este equipo xurídico recomendou aos organizadores das Marchas da Dignidade 22 M que se emprendan as correspondentes accións legais para depurar as anteriores responsabilidades, incluída no seu caso a interposición de querelas criminais contra os responsables destas, por vulnerar a normativa aplicable ás actuacións policiais así como os dereitos fundamentais de manifestación, reunión, expresión, á honra, e á participación nos asuntos públicos, estando á espera de de que as organizacións convocantes decidan as accións a emprender.
 
Comisión Xurídica Marchas 22 M.

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript