Decembro de 2013
 
 

23/12/2013

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

Comisións de servizo do PAS que se funcionarizará

O mércores pasado o xerente reuniuse cos representantes do PAS funcionario coa finalidade de tratar sobre a proposta que fixo o noso sindicato para proceder á asignación temporal de funcións ás compañeiras e compañeiros que están, ou puidesen estar, a desenvolver traballos de superior categoría ao formar parte das listas de agarda.

 

  • Noticias relacionadas

 

Na reunión todos consideraron que, posto que no proceso de funcionarización só se contampla, de xeito xeral,  a asignación de cada categoría a un só grupo, e ser unha condición sine qua non para o nomeamento en comisión de servizo a pertenza ao mesmo grupo e intervalo de nivel. A única solución sería a aplicación desta figura.
 
APA e CSIF consideran que é a única figura legal que pode  solucionar este problema para que os compañeiros que se funcionaricen segundo o acordo de funcionarización poidan ocupar estes postos sen ter que recorrer a persoal alleo. Pero tamén sinalan que é imprescindible que informe, ou polo menos participe neste debate o Comité de Empresa, polo seu maior coñecemento deste asunto. O xerente di que lles pideu informe pero que aínda non o recibiu.
 
A CIG mostrouse contraria a esta solución porque consideran que o que procede é a modificación puntual da RPT. Consideran que de aplicarse esta figura proposta, daría lugar á outras reclamacións, como pode ser do persoal de bibliotecas pois no colectivo de Biblioteca danse circunstancias semellantes sen que se aplicase nunca esta posibilidade o que ao seu entender pode dar orixe unha situación discriminatoria.
 
O xerente indica que aceptaría a proposta sempre que fose apoiada por todos os sindicatos da Xunta de Persoal, ao non concorrer esa circunstancia entende que non se pode levar a efecto.
 
APA, CSIF e UGT consideran que aínda que toda a Xunta de Persoal non estea de acordo a Xerencia pode aplícalo igualmente xa que despois de que os traballadores alleos á institución tomen posesión aínda sendo de xeito interino das prazas, non hai marcha atrás.
 
O xerente insiste en que se non se acorda por unanimidade chamará a persoal externo.
 
Polo que coñecemos o venres día 20, o xerente recibiu, do Comité de Empresa, o informe favorable á proposta que realizamos.
 
A alternativa da CIG, preséntase como un proxecto de realización inviable antes do día 8 de xaneiro. Dito o dito, se non cambian as cousas, o día 8 os compañeiros e compañeiras que veñen desenvolvendo traballos de superior categoría volverán a ocupar as prazas que teñen en propiedade e as de superior categoría ocuparanse por persoal de fóra da universidade.

Xa o sabedes!

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript