Outubro de 2013
 
 

14/10/2013

   CUTUDC / Novidades

  SEGURIDADE SOCIAL - PARO
 

Desempregado logra cobrar o paro en metálico alegando anticapitalismo

Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña avalou o dereito dun desempregado de ideoloxía anticapitalista e, polo tanto, contrario ao uso de servizos financeiros, a cobrar o paro en metálico a través de xanela e non mediante ingresos en conta bancaria.

 

  • Noticias relacionadas

 

O beneficiario desta prestación manifestaba ser de "ideoloxía contraria ao capitalismo" e, en consecuencia, non é titular de conta corrente ningún a través do cal se poida xestionar o cobro. O Servizo Público de Emprego Estatal denegou a súa solicitude de cobro en metálico, baseándose en que o artigo 228.2 da Lei Xeral da Seguridade Social, desenvolvido polo Real Decreto 685/1985, é claro en canto a que o pago debe realizarse mediante "o aboamento na conta da entidade financeira colaboradora indicada polo solicitante, da que sexa titular, salvo en casos xustificados nos que a entidade xestora permita o pago en efectivo".
 
O traballador considerou que, ao negarlle a posibilidade de cobro en metálico, se vulneraban os seus dereitos á liberdade ideolóxica e á obxección de conciencia, ademais de ser unha actuación discriminatoria porque o obrigaba a formalizar un contrato de conta corrente para recibir o subsidio. Por iso, decidiu impugnar a resolución administrativa ante o Xulgado do Social, que desestimou a súa pretensión.
 
Finalmente, o caso remata no TSX de Cataluña que, tras unha ampla análise sobre a obxección de conciencia e a súa configuración legal, chega á conclusión de que non pode esixirse ao cidadán que concerte unha conta corrente co gasto que iso leva consigo (a lei establece expresamente que o pago non levará consigo gasto nin para a entidade xestora nin para o perceptor), porque o precepto debe entenderse no sentido de que deberá aboarse a través de conta corrente' cando o beneficiario sexa titular dunha, pero non pode esixírselle que concerte un contrato oneroso, como é un contrato bancario de conta corrente que percibe comisións, en contra da súa vontade,".
 
Obxección de conciencia
Non é a primeira vez que a Xustiza se pronuncia sobre casos deste tipo. A obxección de conciencia dos cidadáns e os seus efectos nas relacións coa Administración é recorrente.
 
Hai uns meses, o TSX de Valencia pronunciábase sobre outro caso no que un cidadán reclamaba o seu dereito á obxección de conciencia para non pagar a Facenda na declaración da Renda a parte proporcional que o Goberno destina ao Ministerio de Defensa. Nesta ocasión, denegouse a pretensión do cidadán ao considerar o alto tribunal valenciano que aínda que a obxección de conciencia é un dereito constitucional, iso non leva consigo poder exercer a obxección fiscal por motivacións pacifistas "en tanto que o recoñecemento da devandita posibilidade supoñería un grave descoñecemento doutros dereitos e valores constitucionais dignos de protección".
 
Ademais, o tribunal apuntaba que "a negativa a satisfacer os tributos que atenda a motivacións pacifistas compromete a salvagarda do ordenamento constitucional polas forzas armadas (art.º 8.1 da Constitución), o dereito dos españois a defender a España (art.º 30) e o sostemento dos gastos públicos (art.º 31.1) ".
 
www.expansion.com

 

 

 

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript