Maio de 2013
 
 

20/05/2013

   CUTUDC / Novidades

  UNIVERSIDADE
 

1º trienio, solicitude

Na medida en que se vai entrando no círculo da contratación a través das listas de agarda é moi posible que algún ou algunha de vós teñades acumulados tres anos de traballo, ben xuntando períodos na Universidade (computan calquera tipo de contrato, Capítulo I ou Capítulo VI) ou ben xuntando períodos de máis dunha administración.

 

  • Noticias relacionadas

 

A Institución ten a obriga de efectuar o recoñecemento e o abono do correspondente trienio pero é o/a traballador/a quen ten que facer a correspondente solicitude.
 
De se incorporar períodos traballados noutras administracións estes deberán estar cumpridamente xustificados mediante a pertinente certificación da administración correspondente.
 
Sentenzas que o avalan:
 
Sentenza T.S. (Sala 3) de 7 de abril de 2011
 
UNIÓN EUROPEA, SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de decembro de 2010
 
DIRECTIVA 1999/70/CE DO CONSELLO de 28 de xuño de 1999 relativa ao Acordo marco da CES, a UNICE e o CEEP sobre o traballo de duración determinada
 
SENTENZA da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo
 
Conflito Colectivo UVIGO PAS laboral
 
Un posible modelo de solicitude (DOCX) (ODT)

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript