Abril de 2013
 
 

15/04/2013

   CUTUDC / Novidades

  PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA - (PAH)
 

Comunicado do grupo promotor da ILP Hipotecaria sobre a proposta continuísta do Partido Popular

As entidades promotoras da Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) pola dación en pagamento retroactiva, a paralización dos desafiuzamentos e o aluguer social denuncian a vontade do Partido Popular de aproveitar a tramitación parlamentaria da ILP para desvirtuar as propostas desta iniciativa cidadá.

 

  • Noticias relacionadas

 

O pasado venres o grupo parlamentario do PP enviou ao resto de formacións políticas unha proposta de "medidas urxentes para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social" que descoñece as lexítimas pretensións da ILP: dación en pagamento retroactiva; paralización dos desafiuzamentos que afecten a vivendas habituais de debedores hipotecarios e a posibilidade de que as persoas afectadas poidan permanecer nas súas vivendas en réxime de aluguer social.
 
A proposta do PP que hoxe martes se debate no Congreso supón unha burla aos intereses das persoas afectadas por procesos de execución hipotecaria e á sociedade no seu conxunto. Unha vez máis, a efectividade do dereito a unha vivenda digna consagrado na Constitución española e en numerosos tratados internacionais de dereitos humanos ratificados polo Estado español, queda supeditado aos intereses das entidades financeiras.
 
Malia a aceptación a trámite parlamentario da ILP, e descoñecendo o masivo apoio social á proposta, o PP elimina todo rastro da ILP pola dación en pagamento e tan só introduce emendas sen transcendencia dalgún outro partido. En concreto, as medidas propostas polo grupo parlamentario do PP confirman as peores expectativas:
 
A dación en pagamento retroactiva converteuse nun sistema de "quitas" de imposible cumprimento. A opción do Partido Popular descoñece a lexislación europea en materia de segunda oportunidade e supón unha condena financeira de por vida a centos de miles de familias. Non obstante, o sistema de "quitas" confirma a posibilidade de establecer unha posible condonación da débeda hipotecaria de forma retroactiva.
 
A paralización dos desafiuzamentos que afectan a vivendas habituais de debedores de boa deixa fóra ao groso de persoas afectadas. Ás dificultades obxectivas que souben cumprir cos requisitos para acollerse á moratoria de dous anos no lanzamento, engádense ademais criterios de dubidosa técnica xurídica. Insístese, así, en introducir lixeiras modificacións a proxectos fracasados como o Real Decreto-lei 6/2012, do 9 de marzo, coñecido como Código de Boas Prácticas, e ao Real Decreto-lei 27/2012, do 15 de novembro, de medidas urxentes para reforzar a protección aos debedores hipotecarios. De novo, unha familia cun menor de 3 anos poderá acollerse - se cumpre o resto de condicións -, e non así unha familia con dous menores de 4 anos. En realidade a suposta mellora consiste en elevar as rendas dispoñibles para poder acollerse á moratoria pero baixo supostos de difícil cumprimento como que o executado sufra unha "parálise cerebral ou unha enfermidade mental".
 
O impulso do aluguer social entre as persoas afectadas desaparece. Non se considera|contempla ningunha medida relacionada malia que o título da proposta lexislativa alude á necesidade de reforzalo.
 
De levarse a cabo nos termos formulados a reforma condenará á pobreza e a exclusión social a centos de miles de persoas. Unha verdadeira sangría en termos de vidas humanas e dos recursos públicos que deberán empregarse para solucionar a falta de vivenda e o sobreendebedamento das familias afectadas.
 
Liberar as familias da condena financeira e facilitar o seu acceso en réxime de aluguer social ás vivendas baleiras en mans das entidades financeiras contribuiría de xeito decisivo a reactivar a demanda interna, o consumo e, polo tanto, a economía.
 
En definitiva, e máis alá da figura xurídica concreta pola que se opte, resulta urxente que a tramitación parlamentaria da ILP sirva para solucionar a situación de emerxencia social xerada por unha lexislación inxusta e sen parangón nos países do noso ámbito.
 
Dende a Plataforma de Afectados pola Hipoteca seguiremos premendo ao Partido Popular para que rectifique e aplique unhas demandas de mínimos que quedou amplamente demostrado que son un clamor popular

 

 CUT da UDC . SEMPRE DO LADO DAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES

cutudc.com, 2009. Publicado baixo licencia Creative Commons DHTML Menu By Milonic JavaScript