Número 173 - 04 de febreiro de 2013
 
 
UNIVERSIDADE

   A dimisión dos membros da CUT que formabamos parte do Comité de Empresa realizouse por coherencia coa postura manifestada nas asembleas e que, até unha semana antes da realización das mesmas era a posición unánime do Comité de Empresa.

UNIVERSIDADE

  As conserxerías están a sufrir unha serie de cambios que, pouco a pouco, redefinirán as súas funcións (ampliándoas, claro).

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  A Resolución do 28 de decembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos no punto 9.8 habilita a incorporar nos calendarios laborais, cada ano natural, un día de permiso cando algunha ou algunhas das festividades laborais de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperable e non substituíbles polas Comunidades Autónomas, coincidan con sábado no devandito ano, o que haberá de determinarse por resolución da Secretaría de Estado de Administracións Públicas con anterioridade ao día 28 de febreiro de cada ano.

UNIVERSIDADES. TAXAS

Ignacio Escolar - PP=CORRUPCIÓN

  É un golpe sistémico, non un escándalo máis. A contabilidade B de Bárcenas, se se demostra certa é a pedra roseta da corrupción: un documento que retrata o principal partido de Goberno no estado como unha organización institucionalmente podre, que durante décadas se repartiu en sobres as comisións que poñían construtores, empresarios e outros filántropos da recualificación.

PARO

  Galicia ten 277.400 parados e unha taxa de desemprego do 21,3%. Segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), o país perdeu 13.400 traballadores no último trimestre de 2012 e un total de 37.000 en todo o pasado ano, cun incremento do 5% e do 15,4% respectivamente. Unha vez máis.

LABORAL

  Perder o nariz en accidente laboral ou enfermidade profesional indemnízase con 7.940 euros, e a perda das dúas orellas, con 3.830 euros, segundo o novo baremo de indemnizacións, a prezo fixado, de lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non causantes de invalidez permanente provocadas por sinistros laborais ou enfermidades profesionais.

REFORMA LABORAL

  As estatísticas da última Enquisa de Poboación Activa (EPA) certificaron que Galicia destruíu o ano pasado 37.000 empregos, dos que un 8,4% -3.132- elimináronse a través dun despedimento colectivo.

OPINIÓN - Isaac Rosa

  Se alguén espera que o PP vaia axeonllarse pola publicación da contabilidade de Bárcenas, que se desengane: negarano todo. Canto máis grande e escandaloso sexa o publicado, con máis rotundidade o negarán.

    
 •   
 
 UNIVERSIDADE
  A partir do día 22 de xaneiro púxose en marcha o novo sistema de acceso ao edificio, sistema que foi aprobado (unha vez máis sen comunicación aos representantes dos traballadores e traballadoras) pola Xerencia no mes de decembro.
 UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA
  Ás once da mañá do venres entrou en vigor oficialmente a instrución aprobada pola Xerencia da USC relativa á xornada, permisos e vacacións dos traballadores da Universidade de Santiago.
 SEGUNDO O INE
  É a terceira cos custos laborais máis baixos e tamén a terceira con maior número de horas pactadas por traballador e mes.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - PAGA EXTRA
  A sala sospeita que se aplicaron medidas restritivas de dereitos individuais de forma retroactiva.
 MADRID, SANIDADE PÚBLICA
  Os hospitais e os centros de saúde da Comunidade de Madrid non deixaron de protestar nin un día dende que a Comunidade anunciou a privatización da Sanidade.
 ESTAFA NA SANIDADE DE MADRID
  O salario de 400 traballadores do hospital Puerta de Hierro e de case un centenar da Jiménez Díaz.
 ProLingua
    CARTAS QUE RECIBIMOS
  Seguimos a contar coas vosas colaboracións. Agradecemos o interés das vosas aportacións

   

    

Actuacións da Xunta de Persoal

 •   
    

Vindeiras actuacións do Comité

   

 •   
    

Achéganos a túa opinión

Escríbenos ao enderezo electrónico:
cutudc@cutudc.com

 •   
    
 •   

 

   

    

     

      

       

        
        Números anteriores
         
        De interese
        O sindicalismo de clase depende de tí
        CALENDARIO LABORAL 2010
        CALENDARIO LABORAL 2011
        CALENDARIO LABORAL 2012
        CALENDARIO LABORAL 2013
        A LOITA DE AMINETU HAIDAR REPRESENTA A TODO UN POBO. SOLIDARIEDADE CO POBO SAHARAUÍ
         
        Sácalles a lingua  
         
        CONTRA O PACTO SOCIAL
        O XORNAL - información obreira
        O IMPERIALISMO NON PASARA!!
        NON AS NUCLEARES
        22 DE SETEMBRO, Festival da Cultura Proletaria

        cutudc.com, 2009. DHTML Menu By Milonic JavaScript